Workshop


18 april 2018


Bildung.city | Amsterdam

Help je leerlingen actiever aan de slag te gaan!

Iedere docent wil graag een klas vol met intrinsiek gemotiveerde, in de stof geïnteresseerde en hardwerkende leerlingen en studenten. In de praktijk is dit echter niet het geval. Wat kun je doen, zeggen of vragen om de niet gemotiveerde leerling of student op weg te helpen om weer voldoende gemotiveerd aan de slag te gaan? Deze workshop geeft je aan de hand van wetenschappelijke inzichten en concrete toepassingsvoorbeelden handvatten om leerlingen en studenten maximaal te motiveren.

Deze workshop start met een korte theoretische uitleg over de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan en vooral hoe je hun ideeën binnen een school concreet kunt toepassen. Daarnaast bekijken we hoe deze theorie verklaart waarom een aantal andere werkwijzen zo goed werken. Dat gaat dan over Carol Dweck’s ideeën over de groei-mindset, het oplossingsgericht werken van Steve de Shazer en de kracht van feedback van John Hattie.

In het tweede deel van deze sessie zoom ik in op het Oplossingsgerichte Werken/de Kracht van Feedback. Met een live-demonstratie zal ik laten zien hoe het werkt. Vervolgens kan men deze vorm van feedback zelf oefenen, of juist aan de slag gaan met óf de vraag hoe de zelfdeterminatietheorie toe te passen óf de vraag hoe een groei mindset te bevorderen in de eigen werksituatie.

Doelgroep

Docenten, mentoren en schoolleiders VO, MBO en HBO.

Gratis bij deelname

Motiveren is te leren
Direct toepasbare voorbeelden
Wetenschappelijk onderbouwd

Drs. Dirk van der Wulp
Zelfstandig trainer, voorheen docent, mentor, schoolcounselor Dirk van der Wulp Training en Coaching

Deelnamekosten

Het tarief voor deelname aan deze inspirerende middag bedraagt € 125,00 excl. BTW. Deelname is inclusief consumpties, lunch, borrel en een boek. Op dit evenement zijn de algemene voorwaarden van Logacom van toepassing.